London: FPSO Congress

Årets FPSO Congress går av stabelen 17.-20. februar med Eksportkreditt Norge tilstede og som deltager i paneldebatt.

For sjette år på rad arrangeres FPSO Europe Congress i London. Temaet for årets konferanse er «Europas marginale og brune feltreserver», og på agendaen står diskusjon om emner som omdisponering, forlengelse av liv og levetid, autonome FPSO-er, formueintegritet, sikkerhet og standarder.

På konferansen møter du oljeselskaper, FPSO-entreprenører, underentreprenører og løsningsleverandører. Eksportkreditt Norge deltar på FPSO Europe Congress – ta kontakt om du vil møte oss.