FOWT 2019

Eksportkreditt Norge deltar på Floating Offshore Wind Turbines (FOWT) 2019 – et arrangement med fokus på flytende offshore vind.

Arrangørene inviterer alle aktører med interesse for flytende offshore vind til diskusjon om fremtiden for denne nye og fremadstormende bransjen. Eksportkreditt Norge vil delta på deler av arrangementet, og vil være til stede den 24. april i Montpellier. Ta kontakt på forhånd hvis du ønsker å avtale et møte med oss.

Kontakt oss