Oslo: Den internasjonale dagen for solenergi

Eksportkreditt Norge, Solenergiklyngen, NORWEP og Multiconsult inviterer til heldagskonferanse om globale og norske markedsmuligheter for solenergi.

Norge huser i dag både store og små aktører innen solenergiindustrien, blant annet Equinor, Scatec Solar, Statkraft og Otovo. Til tross for at solenergi har vist seg å være et marked i vekst, er det likevel variasjoner mellom de ulike landene som kan være med på å avgjøre hvorvidt norske utviklere og distributører vil lykkes i det lange løp. Dette heldagsseminaret tar sikte på å utforske mulighetene til ulike deler av den norske solenergiindustrien, og hvilke områder av norsk solkompetanse som vi muligens kan skalere for å markere oss globalt. Hva kan den norske solenergiindustrien levere hvor (regionalt og langs hele verdikjeden), og i hvilken skala fremover?

Eksportkreditt Norge, NORWEP og Solenergiklyngen har engasjert Multiconsult til å kartlegge aktørene i, og eksport fra, norsk solenergibransje. Rapporten blir lagt fram på solenergidagen og Eksportkreditt Norge vil også delta på dette heldagsseminaret. Ta gjerne kontakt dersom du vil møte oss.