Oslo Floating Production Day 2020

Dette årlige seminaret gir en god oversikt over hva som beveger seg i bransjen, med deltakere fra de store aktørene innen maritim og offshore. Temaet energy transition står på agendaen samt trendanalyser og god innsikt i prosjekt- og produktutvikling på feltet.