Frokostseminar 22. august

Oslo: Frokostseminar om grønn aktivitet i maritim næring

Norske myndigheter har ambisiøse klimamål for den maritime næringen, og de siste årene har bedriftene utviklet og introdusert nye, grønne løsninger som elferjer og hybridskip.

Eksportkreditt Norge, Rederiforbundet, Enova og NCE Maritime CleanTech har i fellesskap kartlagt grønn verdiskapning innen norsk maritim næring. Målet med kartleggingen og analysen er å presentere status for salg, eksport og investeringer innen grønn maritim, samt å skissere muligheter for ytterligere vekst. Det er første gang en slik kartlegging er gjort i Norge.

Kartleggingen dekker alle segmenter og aktørgrupper, inkludert verft, utstyrsprodusenter, nærskipsfart, «deep sea», redere, havvind, og olje- og gass.

Analyseselskapet Menon Economics har utført analysen, som presenteres på frokostseminarer i Oslo 22. august.

Frokost og fag: 

08:00-08:30 Frokost og mingling
08:30-09:00 Presentasjon av rapporten Grønn aktivitet i maritim næring, ved Menon Economics
09:00-09:20 Bedriftscase, TBA
09:20-10:00 Samtale og paneldebatt med Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet, politikere fra regjering og opposisjon, eksportbedrifter.

Vi gleder oss til å se deg!

For påmelding til frokostseminaret følg lenken her 

Arrangementet holdes i Eksportkreditt Norges lokaler, Cort Adelers gate 30.

Ivar Slengesol
Ivar Slengesol Director Strategy and Business Development +47 991 14 110 +47 991 14 110
Ellen B. Svaheim
Ellen B. Svaheim Head of Communication +47 482 24 093 +47 482 24 093