Oslo: Frokostseminar om vannkraft

I samarbeid med NORWEP arrangerer Eksportkreditt Norge frokostseminar om vannkraft mandag 25. februar 2019.

Norsk eksport innen vannkraft er meget lav – 540 millioner NOK i 2017.

På vårt frokostmøte vil du få informasjon om hva som inngår i eksporttallene i Menons rapport om fornybarnæringen i Norge og en gjennomgang av hvordan finansieringsordningene fungerer, både lån, garantier og støtteordninger.

Foreløpig program:
08:30 Velkommen til mingling og frokost
09:00 Velkommen – Norwegian Energy Partners
09:05 Menon Economics – Rapport: Fornybarnæringen i Norge
09:20 Eksportkreditt – tilbyr norsk næringsliv konkurransedyktig eksportfinansiering
09:50 GIEK – garantier til fremme for norsk eksport
10:00 Norfund – Norges Utviklingsfinansieringsinstitusjon. støtter byggingen av bærekraftig virksomhet i fattige land og dermed bidra til økonomisk og sosial utvikling
10:10 Norad – Tilskuddsordning innen bistand
10:20 Nefco – Nopef – bevilger finansiering til nordiske små- og mellomstore bedrifter til forstudier relatert til fornybar utvikling i land utenfor EU/EFTA
10:30 Avslutning