Skei: Internasjonal dag

Søker din bedrift mot internasjonale muligheter?

Da bør du delta på Internasjonal Dag i Sogn og Fjordane 27. november 2018. Eksportkreditt Norge deltar på arrangementer, som arrangeres av Innovasjon Norge.

Ved å tenke eksport og internasjonalisering kan bedriften vokse raskere og øke lønnsomheten raskere. Men å satse internasjonalt krever rett kompetanse, ekstra ressurser og god forankring i ledelsen.

Meld deg på i dag.

Kontakt oss

Ta kontakt dersom du vil møte oss.