Statsbesøk til Argentina

Deres Majesteter Kong Harald og Dronning Sonja skal besøke Argentina 6. til 8. mars 2018. I anledning besøket planlegges det et eget næringslivsprogram i Buenos Aires 7. mars.

Hensikten med statsbesøk i utlandet er å styrke forholdet mellom Norge og besøkslandet. Argentina er rikt på naturressurser innen jordbruk, energi og mineraler, er en av regionens største økonomier og har en høyt utdannet arbeidsstyrke. Regjeringen i landet prioriterer å tiltrekke seg investeringer fra utlandet, og har gjennomført en rekke reformer for å åpne for dette. Norsk-argentinsk handelskammer er en uavhengig organisasjon som siden april 2008 har jobbet for å fremme bilateralt samarbeid.

Norske bedrifters interesser i Argentina er i hovedsak knyttet til maritim sektor eller olje- og gassnæringen, men det er samtidig nå også økende interesse for kommunikasjonsteknologi og IT-sektoren, akvakultur/havbruk og luftfartsindustri.

Eksportkreditt Norge vil delta som en del av næringslivsdelegasjonen. Ta kontakt dersom du ønsker å møte oss under besøket.