Stockholm: TXF Nordics 2019: Exporting Forum

Eksportkreditt Norge vil delta på TXF Nordics 2019: Exporting Forum 25. april 2019.

TXF Nordics Exporting Forum er et nordisk eksportarrangement som samler beslutningstakere og eksperter fra hele regionen for å diskutere den globale utviklingen i eksportnæringen. Dette er en god anledning til å bygge på ditt nordiske eksportnettverk. Arrangementet vil ta for seg nøkkelmarkeder og deres utfordringer og muligheter, og vil blant annet ha fokus på bærekraft og nordisk samarbeid. Eksportkreditt Norge vil delta på arrangementet, ta kontakt dersom du vil møte oss.

Kontakt oss