Vi møter deg gjerne på Aqua Nor

Trondheim: Aqua Nor 2019

Møt Eksportkreditt og GIEK på stand D-316 under Aqua Nor 2019. Ønsker du en prat med oss under messen er det bare å ta kontakt.

Foruten stand på messen inviterer vi deg til å delta på seminar om våre finansieringsløsninger. Les mer om seminaret her:

Offentlige finansieringsløsninger: Hvordan styrke den norske havbruksklyngen?

 

Om Aqua Nor
Aqua Nor har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. De siste årene har messen samlet rundt 20.000 besøkende fra opptil 76 nasjoner. Her presenteres all nyheter av betydning for næringen.

Akvakulturnæringen har hatt en voldsom vekst i løpet av disse årene, og teknologi, prosesser og tjenester knyttet til oppdrett av laksefisk, marine arter, skjell m.m. er representert på Aqua Nor. Alle de viktigste oppdrettsnasjonene er til stede enten som utstillere, besøkende eller i offisielle delegasjoner.

 

 

Marie Sørli
Marie Sørli Ocean Industries +47 970 44 332 +47 970 44 332
Kaare Haahjem
Kaare Haahjem Ocean Industries +47 415 54 431 +47 415 54 431
Stig Gjethammer
Stig Gjethammer Ocean Industries +47 975 43 444 +47 975 43 444