Trondheim: Lerchendalkonferansen

Lerchendalkonferansen er en tradisjonsrik konferanse som gjennom en årrekke har frontet betydningen av kunnskap, forskning og innovasjon for økonomi og samfunnsutvikling.

Arrangørene, NTNU, SINTEF, Norges forskningsråd og Tekna, ønsker å styrke konferansens posisjon fremover som en av de sentrale møteplassene i Norge på dette området. En viktig hensikt med konferansen er å bidra til at beslutningstakere settes i stand til å formulere kunnskapsstrategier for fremtiden. Arrangørene vil styrke konferansen som et forum for norsk verdiskaping gjennom:

  • å presentere dokumentasjon og initiativer
  • å samspille med andre arrangementer, aktiviteter og aktører
  • å være et forum og en læringsarena for verdiskaping og globalisering

De siste årene har konferansen samlet nærmere 200 sentrale beslutningstakere. Deltakelse skjer etter invitasjon, men konferansen er åpen for pressen. Eksportkreditt Norge deltar på Lerchendalkonferansen 2019. Ta kontakt hvis du ønsker å møte oss.