Velkommen til seminar for havbruksnæringen

Trondheim: Seminar om offentlige finansieringsløsninger

Offentlige finansieringsløsninger: Hvordan styrke den norske havbruksklyngen?

Den norske stat tilbyr både støtte- og finansieringsordninger for å støtte innovasjon, bidra til vekst i hele verdikjeden, åpne dører i internasjonale markeder og stimulere til økt eksport. Men hvor godt er de tilpasset den norske oppdrettsnæringen? Hvordan kan det statlige støtteapparatet samarbeide med næringen for videre vekst og styrking av oppdrettsklyngen i Norge?

Vi har gleden av å invitere til erfaringsutveksling og debatt med sentrale aktører i oppdrettsnæringen, samt kort presentasjon av hvilke løsninger som finnes for norske bedrifter.

Møt Trond Williksen, med lang erfaring fra næringen, Thorvald Tande i Norsk Fiskerinæring, Trude Olafsen i Sjømat Norge,Kristian Henriksen fra NCE Aquatech Cluster og representanter fra små og store aktører i næringen. I tillegg får du anledning til å snakke med representanter fra de fem arrangørene: Innovasjon Norge, GIEK Kredittforsikring, Enova, GIEK og Eksportkreditt Norge.  

Tidspunkt:
20. august 2019, Kl 15-17

Sted:
Aqua-Nor 2019, Trondheim Spektrum: møterom «Backstage».

Program:
Konferansier: Thorvald Tande, redaktør i Norsk Fiskerinæring

  1. Velkommen ved Sigridur Thormodsdottir, avdelingsleder for biobaserte næringer i Innovasjon Norge

2. Åpningsinnlegg ved Trond Williksen, styreleder i Mørenot

3. Hvilke offentlige finansieringsløsninger finnes for den norske havbruksklyngen?

GIEK Kredittforsikring, Steffen Skaar, Markedssjef
Innovasjon Norge, Roger Martinsen, spesialrådgiver
Eksportkreditt Norge, Marie Sørlie, senior kundeansvarlig
GIEK, Atle Bjørkheim, kundeansvarlig
Enova, Marit Sandbakk, seniorrådgiver

4. Børge Søraas, CEO i AquaOptima snakker om behov og erfaringer med offentlige finansieringsløsninger.

5. Roger Mosand, viseadministrerende i Nordlaks snakker om behov og erfaringer med offentlige finansieringsløsninger.

Paneldiskusjon: hvor godt er de tilpasset den norske oppdrettsnæringen? Hvordan kan det statlige støtteapparatet samarbeide med næringen for videre vekst og styrking av oppdrettsklyngen i Norge? Hvordan kan vi sammen tette det norske eksportgapet? Ledes av Thorvald Tande.
Deltakere i panelet:

6. Trond Williksen, styreleder i Mørenot

7. Kristian Henriksen, daglig leder i NCE AquaTech

8. Trude Olafsen, styremedlem i Sjømat Norge, og prosjektleder og forretningsutvikler i AKVA Group

9. Roger Mosand, viseadministrerende direktør i Nordlaks

10. Børge Søraas, CEO i AquaOptima

Mingling og lett servering

 

For påmelding bruk denne lenken.

Vi gleder oss til å se deg!

 

Om Aqua-Nor
Aqua-Nor har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. De siste årene har messen samlet rundt 20.000 besøkende fra opptil 76 nasjoner. Akvakulturnæringen har hatt en voldsom vekst i løpet av disse årene, og teknologi, prosesser og tjenester knyttet til oppdrett av laksefisk, marine arter, skjell m.m. er representert på Aqua Nor. Alle de viktigste oppdrettsnasjonene er til stede enten som utstillere, besøkende eller i offisielle delegasjoner.

 

 

 

Marie Sørli
Marie Sørli Ocean Industries +47 970 44 332 +47 970 44 332
Kaare Haahjem
Kaare Haahjem Ocean Industries +47 415 54 431 +47 415 54 431
Stig Gjethammer
Stig Gjethammer Ocean Industries +47 975 43 444 +47 975 43 444