Norsk Industri

Verftskonferansen 2017

I år vil konferansen analysere offshore-skipene som ligger i opplag- hva skjer med disse? Og hvilke muligheter og trusler representerer asiatisk skipsbygging? Flere av landene har uttalt at skipsbygging og utstyrsbransjen er områder de vil inn på. Hva betyr det for oss? For tiden satses det mye på forskning og utvikling – er innsatsen målrettet, og får vi det resultatet vi ønsker oss?