Norsk Industri

Verftskonferansen 2017

Maritim nærings viktigste møteplass samler hvert år nesten fem hundre ledere.