Webinar: Lansering av oppdatert markedsrapport for vannkraftbransjen

En rapport utarbeidet av CapGemini på bestilling fra Norwep og Eksportkreditt Norge kartlegger mulighetene innen vannkraft.

Vannkraft er verdens største kilde til fornybar energi. Norske leverandører har gjennom mange tiår levert teknologi og tjenester verden over og er godt posisjonert til å vinne nye kontrakter.
Markedsrapporten hvor vannkraftmulighetene er kartlagt, er nå oppdatert. Rapporten er utvidet fra 14 til 20 markeder.
Formålet er å gi norske bedrifter anvendbar kunnskap om markedsvekst, mulige kunder og rammebetingelsene land for land.

Eksportkreditt deltar med moderator i paneldebatten: Ivar Slengesol.

Les mer om arrangementet og meld deg på her!

Kontakt oss: