Et online-arrangement i regi av IKT-Norge og Eksportkreditt

Webinar: Norge – teknologisk spydspiss eller kommersiell sinke?

Tirsdag 11. august diskuterer vi eksportutfordringer og -muligheter for norsk teknologi.

Debatten er en del av programmet til IKT-Norges digitale alternativ til Arendalsuka.

Ivar Slengesol
Ivar Slengesol Director Strategy and Business Development +47 991 14 110 +47 991 14 110
Ellen B. Svaheim
Ellen B. Svaheim Head of Communication +47 482 24 093 +47 482 24 093

Norges eksport uten olje og gass har mistet nær halvparten av sine markedsandeler de siste 20 årene. For IKT-tjenester, en viktig global vekstnæring, ble norske markedsandeler halvert fra 2010 til 2017. Denne negative utviklingen må snus. En robust eksportindustri er kritisk for å opprettholde velferd.

Agenda:

  • Velkommen og intro: Liv Freihow (IKT Norge)
  • Presentasjon av hovedfunn i Menon rapport: Sveinung Fjose (Menon)
  • Kommentar fra statssekretær Grunde Almeland (NFD)
  • Seks grep for eksportsuksess: Ivar Slengesol (Eksportkreditt Norge)
  • Debatt: Terje Aasland (Ap), Kjersti Haugland (DNB), statssekretær Grunde Almeland (NFD), Eilert Hanoa (Kahoot),  Debattleder: Liv Freihow
  • Avslutning og takk for oss: Liv Freihow

De siste årene har Sverige, Danmark og en rekke andre land lansert nye og mer proaktive virkemidler for å fremme sine eksportbedrifter. Det gjør de for å møte økt konkurranse fra Kina, som strategisk bygger nye eksportnæringer, og for å møte klima- og bærekraftutfordringene.

I den ferske Menon-rapporten «Kan Norge tette eksportgapet» (lanseres i august) sammenlignes eksportstrategiene til Norge, Sverige, Danmark og andre land i Nord-Europa. Den viser at Norge er langt bak, og at det trengs økt innsats på eksportfremme, med fokus på kommersialisering og skalering, konkrete mål og flere og bedre virkemidler. Rapportens funn og anbefalinger om ny strategi og retning for norsk eksport blir presentert og diskutert i panel med politikere og næringslivsledere.

Hold av tiden – og meld deg på her!