Finansiér dine kjøp fra Norge

Realiser ditt prosjekt med langsiktige lån til konkurransedyktige betingelser fra Eksportkreditt Norge.
  • Få tilgang til gunstig, stabil finansiering fra den norske stat
  • Frigjør kredittlinjene til din lokale bankforbindelse for andre finansieringsbehov, som for eksempel kassakreditt
  • Velg mellom gunstige faste eller flytende renter
  • Lån opptil 85 prosent av eksportkontraktens verdi
  • Løpetid på inntil 18 år

Mange land har mye å lære av Eksportkreditt Norges tilnærming til norsk eksport. Vi er svært glade for at vi kunne bidra til å støtte norsk økonomi, men dette går begge veier  – vi har hatt en betydelig fordel av ordningen

Brian McNamara, CEO Newfound Resources.

For eksportkontrakter under NOK 100 millioner tilbyr Eksportkreditt Norge og GIEK en felles søknad. Ett felles søknadsskjema, ett felles tilbud og kortere vei til å lande kontrakten- vi kaller det solid finansiering på en enklere måte! Gå til søknadsskjema her.

For øvrige eksportkontrakter, vennligst kontakt en av våre medarbeidere.

  • Få tilgang til gunstig, stabil finansiering fra den norske stat
  • Frigjør kredittlinjene til din lokale bankforbindelse for andre finansieringsbehov, som for eksempel kassakreditt
  • Velg mellom gunstige faste eller flytende renter
  • Lån opptil 85 prosent av eksportkontraktens verdi
  • Løpetid på inntil 18 år

Mange land har mye å lære av Eksportkreditt Norges tilnærming til norsk eksport. Vi er svært glade for at vi kunne bidra til å støtte norsk økonomi, men dette går begge veier  – vi har hatt en betydelig fordel av ordningen

Brian McNamara, CEO Newfound Resources.

For eksportkontrakter under NOK 100 millioner tilbyr Eksportkreditt Norge og GIEK en felles søknad. Ett felles søknadsskjema, ett felles tilbud og kortere vei til å lande kontrakten- vi kaller det solid finansiering på en enklere måte! Gå til søknadsskjema her.

For øvrige eksportkontrakter, vennligst kontakt en av våre medarbeidere.