Finansieringskrav

Eksportkreditt Norge følger den internasjonale OECD-avtalen for eksportfinansiering. Avtalen gjelder for kapitalvarer og relaterte tjenester med en nedbetalingstid på minimum to år.

Det betyr at vi ikke har mulighet til å finansiere råvarer og forbruksvarer.

OECD-avtalen regulerer også rentenivå og løpetid for lån. Låntaker må betale minimum 15 prosent av eksportkontraktens verdi direkte til eksportør før lånet kan utbetales fra Eksportkreditt Norge. Ved finansiering av skip er kontantandelen minimum 20 prosent. Kontantandelen kan være høyere avhengig av kredittvurderingen av hver enkelt transaksjon.

Eksportkreditt Norge stiller krav til miljø og sosiale forhold i henhold til internasjonale retningslinjer i prosjektene vi finansierer.

Generelt skal norsk verdiskapning utgjøre minimum 30 prosent av beløpet som finansieres. Vi kan også finansiere leveranser fra norske datterselskaper i utlandet, gitt at visse vilkår er oppfylt. Se mer utfyllende informasjon under.

Søknadsfrist:

 • Eksportør eller kjøper må søke eksportfinansiering fra Eksportkreditt Norge før kontraktsinngåelse.

Finansiering:

 • Eksportkreditt Norge tilbyr eksportfinansiering for opptil 85 prosent av kontraktens verdi (80 prosent av kontraktens verdi for skip og skipsutstyr).

Finansieringsgrunnlag:

 • Må være knyttet til leveranser fra selskaper i Norge eller fra selskaper i utlandet som er underlagt norsk selskap med bestemmende innflytelse.
 • Andre kriterier som fremmer norsk interesse og norsk verdiskaping tillegges også vekt i vurderingen.
 • Lokalt innhold, dvs. lokale leveranser fra underleverandører i prosjektlandet, kan også vurderes inkludert som en del av finansieringen. Finansiering av lokalt innhold kan ikke representere mer enn 30 prosent av eksportverdien i prosjektet.
 • Eksportverdien er summen av leveranser fra Norge og tredjeland.

Tilbakebetalingstid:

 • Tilbakebetalingstiden er normalt opp til 8,5 år. Lån til skip har tilbakebetalingstid på inntil 12 år, og lån til fornybar energiprosjekter har en tilbakebetalingstid på inntil 18 år. Tilbakebetalingstiden vil avhenge av kredittvurderingen av hver enkelt transaksjon.

Garantier:

 • Alle utlån skal være garantert av GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og/eller en eller flere akseptable kommersielle banker.

Det betyr at vi ikke har mulighet til å finansiere råvarer og forbruksvarer.

OECD-avtalen regulerer også rentenivå og løpetid for lån. Låntaker må betale minimum 15 prosent av eksportkontraktens verdi direkte til eksportør før lånet kan utbetales fra Eksportkreditt Norge. Ved finansiering av skip er kontantandelen minimum 20 prosent. Kontantandelen kan være høyere avhengig av kredittvurderingen av hver enkelt transaksjon.

Eksportkreditt Norge stiller krav til miljø og sosiale forhold i henhold til internasjonale retningslinjer i prosjektene vi finansierer.

Generelt skal norsk verdiskapning utgjøre minimum 30 prosent av beløpet som finansieres. Vi kan også finansiere leveranser fra norske datterselskaper i utlandet, gitt at visse vilkår er oppfylt. Se mer utfyllende informasjon under.

Søknadsfrist:

 • Eksportør eller kjøper må søke eksportfinansiering fra Eksportkreditt Norge før kontraktsinngåelse.

Finansiering:

 • Eksportkreditt Norge tilbyr eksportfinansiering for opptil 85 prosent av kontraktens verdi (80 prosent av kontraktens verdi for skip og skipsutstyr).

Finansieringsgrunnlag:

 • Må være knyttet til leveranser fra selskaper i Norge eller fra selskaper i utlandet som er underlagt norsk selskap med bestemmende innflytelse.
 • Andre kriterier som fremmer norsk interesse og norsk verdiskaping tillegges også vekt i vurderingen.
 • Lokalt innhold, dvs. lokale leveranser fra underleverandører i prosjektlandet, kan også vurderes inkludert som en del av finansieringen. Finansiering av lokalt innhold kan ikke representere mer enn 30 prosent av eksportverdien i prosjektet.
 • Eksportverdien er summen av leveranser fra Norge og tredjeland.

Tilbakebetalingstid:

 • Tilbakebetalingstiden er normalt opp til 8,5 år. Lån til skip har tilbakebetalingstid på inntil 12 år, og lån til fornybar energiprosjekter har en tilbakebetalingstid på inntil 18 år. Tilbakebetalingstiden vil avhenge av kredittvurderingen av hver enkelt transaksjon.

Garantier:

 • Alle utlån skal være garantert av GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og/eller en eller flere akseptable kommersielle banker.