Første utbetaling under nytt skipsfinansieringstilbud

Brønnbåtrederiet Sølvtrans ble første selskap som får utbetalt et lån under det nye statlige skipsfinansieringstilbudet, som har som mål å gjøre det enklere for rederier å velge norske skipsverft og utstyrsleverandører.

Utbetalingen av lånet skjedde i forbindelse med at Sølvtrans  overtok brønnbåten «Ronja Explorer», som er bygget ved Aas Mekaniske Verft i Vestnes utenfor Ålesund. Et stort antall norske bedrifter har bidratt som underleverandører til Aas Mek.

Det nye skipsfinansieringstilbudet gir Eksportkreditt Norge og GIEK anledning til å tilby finansiering, ved lån og garantier, til norske kjøpere av skip når fartøyet bygges ved verft i Norge og skal brukes i norske farvann. Tilbudet omfatter blant annet finansiering av fiskebåter, ferger, hurtigbåter og brønnbåter.

Foto: Sølvtrans

Avtalen med Sølvtrans for finansiering av «Ronja Explorer» er den første avtalen under det nye tilbudet hvor både Eksportkreditt Norge og GIEK bidrar. Eksportkreditt Norge bidrar med et lån til Sølvtrans på 170,8 millioner kroner, som representerer omtrent 70 prosent av byggekostnaden til skipet. GIEK garanterer for lånet i fellesskap med DNB, Nordea, Sparebanken Vest og SpareBank1 SR Bank.

Ved utgangen av første kvartal 2019 hadde Eksportkreditt Norge mottatt 28 søknader tilknyttet det nye tilbudet for skipsfinansiering. I verdi representerer dette kontrakter for rundt åtte milliarder kroner.

Fornøyd statsråd

– Skipsfinansieringstilbudet er et relevant og treffsikkert tiltak som kan resultere i positive ringvirkninger for både den norske verftnæringen og dyktige leverandørbedrifter. Maritim sektor viser gang på gang en fantastisk evne til å utvikle seg i takt med markedsforholdene, og jeg er glad for at vi har introdusert en finansieringsløsning som bidrar til å styrke konkurranseevnen deres ytterligere, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Utlånsdirektør i Eksportkreditt Norge, Olav E. Rygg mener denne første utbetalingen er et positivt signal om at tilbudet kan føre til større etterspørsel og sikre at flere skip bygges i Norge i stedet for ved utenlandske verft.

– Vi er glad for å bidra til høyere aktivitet ved norske verft, og også hos norske underleverandører. Flere kontrakter sikrer kompetanse- og teknologiutvikling som gjør disse aktørene enda mer konkurransedyktige også når det kommer til eksportmarkedet. Sånn sett har det nye skipsfinansieringstilbudet en dobbelt effekt, sier Rygg.

Viktig for rederiet

Sølvtrans Rederi AS, er verdensledende på transport av levende laks og ørret i brønnbåt.  Selskapet har 300 ansatte og 21 fartøy i flåten. Den nye brønnbåten, «Ronja Explorer», skal inn på en femårs charteravtale med Sinkaberg-Hansen AS og Emilsen Fisk, med opsjon på ytterligere en toårsperiode. Båten har lastekapasitet på 2 500 kubikkmeter levende fisk.

– Vi er veldig fornøyd med at dette tilbudet kom på plass, og at det også omfatter brønnbåter. Vi i Sølvtrans ønsker å bidra til å skape og sikre norske arbeidsplasser. Dessuten er norske verft i verdensklasse, og når vi skal utvikle ny teknologi er det avgjørende å samarbeide med de beste, sier konsernsjef i Sølvtrans, Roger Halsebakk.

Han understreker at selv om tilbudet innebærer lån på markedsvilkår så er det likevel fordelaktig for rederiet:

– Bruk av Eksportkreditt og GIEK representerer en diversifisering av selskapets lånekilder til konkurransedyktige betingelser. Dette er viktig for et selskap i vekst, sier han.

 

Kontakt oss:
Olav Einar Rygg
Olav Einar Rygg Head of Lending +47 995 85 074 +47 995 85 074
Ellen B. Svaheim
Ellen B. Svaheim Head of Communication +47 482 24 093 +47 482 24 093

Publisert 01. jul 2019