Garantister og banker

Det utestående lånebeløpet må til enhver tid garanteres av GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) og/eller en bank. Som låntaker står man fritt til å velge garantist når man søker om lån, men garantistene må ha en langsiktig kredittrating på minimum BB (investment grade) og være godkjent av Eksportkreditt Norge.

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)

GIEK er en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og utsteder garantier på vegne av den norske stat.  Garantiene er tilpasset norske eksportbedrifters og utenlandske kjøperes behov, og dekker både politisk og kommersiell risiko for hele eller deler av lån utstedt av private banker eller Eksportkreditt Norge. Garantiene kan stilles der det leveres norske varer eller tjenesteytelser til utlandet, eller der en eksporttransaksjon på annet vis fremmer norsk verdiskaping.

Norske garantier betyr høy grad av sikkerhet for både eksportører og banker og bidrar til å gi norske varer og tjenester økt konkurransekraft i det internasjonale markedet.

Eksportkontrakt på under 100 millioner kroner?

Da kan du som eksportør gi kreditt til din kjøper. Opptil 90 prosent av lånebeløpet dekkes av GIEK og utbetales fra Eksportkreditt Norge til din bedrift. Din kjøper betaler tilbake 90 prosent til Eksportkreditt Norge og 10 prosent til din bedrift, med renter. Det er enkelt å søke.

Bank

Som låntaker har du også mulighet til å velge en kommersiell bank som garantist. Banken må ha en langsiktig kredittrating på minimum BB (investment grade) og være godkjent av Eksportkreditt Norge.

 

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)

GIEK er en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og utsteder garantier på vegne av den norske stat.  Garantiene er tilpasset norske eksportbedrifters og utenlandske kjøperes behov, og dekker både politisk og kommersiell risiko for hele eller deler av lån utstedt av private banker eller Eksportkreditt Norge. Garantiene kan stilles der det leveres norske varer eller tjenesteytelser til utlandet, eller der en eksporttransaksjon på annet vis fremmer norsk verdiskaping.

Norske garantier betyr høy grad av sikkerhet for både eksportører og banker og bidrar til å gi norske varer og tjenester økt konkurransekraft i det internasjonale markedet.

Eksportkontrakt på under 100 millioner kroner?

Da kan du som eksportør gi kreditt til din kjøper. Opptil 90 prosent av lånebeløpet dekkes av GIEK og utbetales fra Eksportkreditt Norge til din bedrift. Din kjøper betaler tilbake 90 prosent til Eksportkreditt Norge og 10 prosent til din bedrift, med renter. Det er enkelt å søke.

Bank

Som låntaker har du også mulighet til å velge en kommersiell bank som garantist. Banken må ha en langsiktig kredittrating på minimum BB (investment grade) og være godkjent av Eksportkreditt Norge.