Generalforsamling avholdt

Ordinær generalforsamling ble avholdt i Eksportkreditt Norge AS 26. mai 2021.