se videoen:

Hva er fremtiden for norsk eksport?

Hvilke næringer skal vi satse på, og hvordan kan vi tilrettelegge for at norske bedrifter lykkes i utenlandske markeder? Dette mener ekspertene: