Rapport: Klimaomstilling i norsk næringsliv

Fornybar energi, maritim næring, sjømat og prosessindustrien har størst potensial for grønn, lønnsom og eksportrettet vekst i Norge.

Det fremkommer i rapporten «Klimaomstilling i norsk næringsliv – Status og muligheter for grønn, lønnsom og eksportrettet vekst», som legges frem på ZEROkonferansen 7. november. Rapporten er utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra Eksportkreditt Norge og Miljøstiftelsen ZERO.

Last ned rapporten her!

Rapporten er den første i sitt slag som gjør opp status og potensial bransje for bransje målt opp mot tre kriterier: lave klimautslipp, høy lønnsomhet og sterk konkurransekraft internasjonalt.

I de fire nøkkelnæringene som er presentert har Norge strategiske konkurransefortrinn, samtidig som de er såpass store og globale at fortsatt internasjonal vekst er realistisk.

Rapporten legges frem for blant andre næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på ZEROkonferansen 7. november.

Grønne løsninger gir konkurransefortrinn

Ivar Slengesol, som er direktør for strategi og forretningsutvikling i Eksportkreditt, mener Norge må gjøre en målrettet innsats for å snu en langvarig negativ trend med fallende markedsandeler for norsk eksport.

Ivar Slengesol, Eksportkreditt Norge.

– Vi står overfor et eksportgap: høye oljepriser over tid har kamuflert at Norge er det OECD-landet som har tapt de største eksportandelene i volum de siste 20 årene. Olje og gass står i dag for rundt halvparten av norsk eksport. Fra midten av 2020-tallet vil produksjonen på norsk sokkel falle markant. Så ikke bare må eksporttrenden snus – norsk fastlandseksport må faktisk dobles frem mot 2040 for å kompensere for fallet i fremtidige oljeinntekter, sier Slengesol.

Skal norsk næringsliv bli mer robust for en klimavennlig fremtid, må innsatsen rettes mot næringer som har størst potensial for lave klimautslipp, god lønnsomhet og internasjonal vekst, påpekes det i rapporten.

– Mye positivt skjer. For eksempel så har norske bedrifter tredoblet salget av grønne løsninger til maritim sektor de siste fem årene. Klimavennlige næringer vil være viktige for å tette eksportgapet. Av de fire næringene som rapportene uthever, er tre allerede store eksportnæringer. Fornybar energi er i dag en liten eksportnæring, men vi mener den har stort vekstpotensial – særlig innen havvind, sier Slengesol.

Vil ha sterkere tiltak

Status for AS Norge i dag er ifølge rapporten fra Menon Economics at norsk sysselsetting og verdiskapning foregår i næringer som kan kategoriseres som grønne, mens eksporten i stor grad kommer fra næringer med høye klimagassutslipp. Næringene som har høyest utslippsintensitet står for 80 % av utslippene, 10 % av sysselsettingen og 60 % av eksporten. Disse er også er også mest internasjonaliserte og mest lønnsomme.

Marius Holm i Miljøstiftelsen ZERO etterlyser sterkere politisk vilje til å satse på næringer som dekker økende etterspørsel etter klimavennlige varer og tjenester.

– Rapporten viser at Norge trenger en tydeligere politikk for å utvikle og eksportere klimaløsninger som kan bidra til globale utslippskutt. Hvis norske politikere ikke viser handlekraft, mister vi grønn konkurransekraft. Det internasjonale markedet for klimavennlige varer og tjenester vil vokse raskt de neste tiårene, sier Holm.

 

Rapporten «Klimaomstilling i norsk næringsliv – Status og muligheter for grønn, lønnsom og eksportrettet vekst» legges frem for næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på ZERO-konferansen den 7. november. Det er første gang det gjøres en slik helhetlig analyse av norsk næringsliv med tanke på bærekraftig, lønnsom og eksportrettet vekst.

Ivar Slengesol
Ivar Slengesol Director Strategy and Business Development +47 991 14 110 +47 991 14 110
Ellen B. Svaheim
Ellen B. Svaheim Head of Communication +47 482 24 093 +47 482 24 093

Publisert 04. nov 2019