Hvordan lykkes med fremtidens eksportsatsing?

Eksport-innspill fra syv bransjer

Se hvilke grep syv viktige bransjer mener trengs for å sikre norsk eksportsuksess i tiårene fremover.

Under konferansen Status: Eksport, arrangert 19. juni 2020, ble alle deltakere invitert til å delta på bransjevise breakouts, med det formål å komme med innspill til Nærings- og fiskeridepartementet som i høst lanserer ny eksporthandlingsplan.

Følgende bransjer ble invitert til å komme med innspill:

  • IKT
  • Helseteknologi
  • Maritim
  • Energi
  • Prosessindustri
  • Ferdigvare
  • Sjømat

Se hvem som deltok på konferansen og i innspillsmøtene her.

Sendt til næringsministeren

Det kom mange interessante og gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Innspillene fra de syv bransjene som var representert er samlet i et dokument og oversendt Nærings- og fiskeridepartementet.

Se innspillene her

 

Publisert 02. sep 2020