Internasjonalt gjennombrudd skaper nye arbeidsplasser for Optimarin

Rekordomsetning og nye arbeidsplasser for Sandnes-bedriften Optimarin som følge av stor etterspørsel etter systemer for rensing av ballastvann på skip.

Eksportkreditt Norge bidrar med et lån til SMT Carisbrooke Holding LTD som skal finansiere rederiets kjøp av ballastrensevannsystemer til fem skip fra Sandnes-bedriften Optimarin.

Optimarin har utviklet teknologi for rensing av ballastvann siden 1990-tallet og står nå foran et internasjonalt gjennombrudd. Bare i år har bedriften skapt ti nye arbeidsplasser.

Illustrastion photo. Photo: Optimarin.

– Alle piler peker oppover nå, og vi har rigget oss for en kraftig vekst i årene fremover. Vi har både doblet ordreinngang og omsetningen siden i fjor. Dette skaper nye arbeidsplasser: Vi regner med å gå fra 35 ansatte til nærmere 55 ansatte i løpet av de nærmeste årene, sier salgs og markedsdirektør i Optimarin, Tore Andersen.

Fakta
Ballastvannet skipene bringer med seg fra en havn til en annen inneholder mikroorganismer, dyr og planter som kan skade økosystemet om det slippes ut. Problemet har vært kjent lenge, men det har tatt tid å få på plass internasjonale avtaler. Fra 8. september 2019 må alle skip ha IMO-godkjente ballastvannsystemer ved første IOPP fornying. FNs maritime organisasjon (IMO) fastsatte denne konvensjonen i 2004. Målet er å hindre uønsket spredning av marine organismer. Optimarins system er basert på filtrering og UV-bestråling, og det er ingen kjemikalier involvert i rensingen.

Godkjent av den amerikanske kystvakten

Optimarin er den største leverandøren av systemer for håndtering av ballastvann i Norge, og har spesialisert seg på små og mellomstore anlegg. Selskapet var det første som fikk den amerikanske kystvaktens godkjennelse for sine anlegg.

– Det er svært verdifullt for oss at Eksportkreditt Norge kan sikre en trygg og god finansiering til våre kunder. Vi er nå midt i et eksporteventyr vi bare kunne drømme om, sier Andersen i Optimarin.

– Vi er svært glad for at Optimarin ser nytteverdien av eksportfinansiering for å fremme eget salg, og naturligvis også å få være med på å skape videre vekst for selskapet, sier seniorrådgiver Laila Johnsen i Eksportkreditt.

Første av sitt slag

Eksportkreditt har de siste årene jobbet med en rekke saker knyttet til finansiering av klimavennlig teknologi, men dette er det første lånet som utbetales til akkurat denne type rensesystemer.

– Redere har de siste årene foretatt betydelige investeringer for å imøtekomme det nye påbudet. Til de som har behov for gode finansieringsløsninger oppfordrer vi til å ta kontakt. Her har vi gode løsninger tilgjengelig, sier seniorrådgiver i Eksportkreditt Norge, Laila Johnsen.

Den utenlandske kjøperen SMT Carisbrooke Holding LTD, som får finansiering fra Eksportkreditt Norge, eier en flåte på rundt 30 moderne tørrlast- og flerbruksfartøy fra kontorene sine i Cowes (UK) og Dordrecht (Nederland).

Kontakt oss:
Laila Johnsen
Laila Johnsen Ocean Industries +47 920 48 936 +47 920 48 936

Publisert 20. jan 2020