Nye rapporter om norske energinæringer

Kraftig vekst i fornybarnæringen, også oljeservice vokser igjen

Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftfull vekst innenfor landbasert vindkraft. Pilene peker også oppover igjen for oljeserviceindustrien for første gang siden det kraftige oljeprisfallet i 2014.

To nye rapporter utarbeidet for Eksportkreditt Norge, Norwegian Energy Partners (NORWEP) og Olje- og energidepartementet (OED) viser positiv utvikling for energinæringene som er viktige for norsk økonomi.

Kartlegging av den norskbaserte fornybarnæringen_10.10.19 FINAL

Internasjonal omsetning fra norske oljeserviceselskaper_Rystad Energi 10.10.19

Foto: Nicholas Doherty

Kraftig vekst i fornybarnæringen

Den norske fornybarnæringen hadde en nasjonal omsetning på snaut 30 milliarder kroner i 2018. Dette er en vekst på over 70 prosent sammenlignet med året før. Vannkraft er fortsatt det største segmentet, men det er landbasert vindkraft som har hatt høyest vekst. Her ble omsetningen femdoblet fra 1,7 milliarder kroner i 2017 til 8,7 milliarder i fjor. Det viser en rapport utarbeidet av Multiconsult.

Både eksport (salg fra Norge til utlandet) og internasjonal omsetning (eksport pluss salg fra datterselskaper i utlandet) økte markant, viser rapporten. Som i tidligere år er det havvind som driver veksten og forblir det største enkeltsegmentet internasjonalt.

– Det er gledelig å se eksportvekst innen fornybar, men potensialet er langt større. Våre egne prognoser viser at havvind—med en målrettet satsning—kan bli blant Norges fem største eksportnæringer i et 10-20 års perspektiv, sier adm. dir. Otto Søberg i Eksportkreditt Norge.

Fornybarleverandørene utgjorde om lag 7 promille av samlet norsk eksport i 2018. De to segmentene med høyest eksport, havvind og solenergi, sysselsatte til sammen 4 500 personer.

Oljeservice vokser igjen etter tunge år

Pilene peker igjen oppover for norske oljeservicebedrifter. Totalomsetningen relatert til olje og gass i 2018 endte på 373 milliarder kroner, opp fra 339 milliarder i 2017 – en vekst på omtrent ti prosent. Av dette var 102 milliarder kroner internasjonal omsetning, og 271 milliarder omsetning i Norge. Den internasjonale veksten er dermed på tre prosent, mens veksten i Norge er på 13 prosent. Det viser en ny rapport fra Rystad Energy.

– Energinæringene betyr mye for sysselsetting og verdiskapning i Norge. Funnene i de to rapportene er derfor svært gledelige. Leverandørindustrien til olje og gass er på vei oppover igjen. I 2018 var det igjen omsetningsvekst, både i eksport-markedene og særlig i Norge. Vi ser også en økning i eksport innen fornybar energi, og da særlig havvind. Her er det internasjonale markedet svært stort. Flere leverandører til petroleumssektoren bruker nå sin kompetanse også innenfor havvind. Det er verdt å merke seg, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

– Det er imponerende å se hvordan norsk leverandørindustri vokser internasjonalt selv om det globale markedet for offshoretjenester fortsatt viste nedgang i 2018. Dette viser hvor konkurransedyktig norske oljeservicebedrifter er, sier adm. dir. Sjur Bratland i NORWEP.

Begge rapportene legges frem på frokostseminaret «Status og utsikter for Norges energinæringer» i dag. OED, NORWEP og Eksportkreditt Norge er oppdragsgivere for fornybar-rapporten, mens OED alene har bestilt oljeservicerapporten. 

Ivar Slengesol
Ivar Slengesol Director Strategy and Business Development +47 991 14 110 +47 991 14 110
Ellen B. Svaheim
Ellen B. Svaheim Head of Communication +47 482 24 093 +47 482 24 093

Publisert 10. okt 2019