Lånedokumentasjon

Eksportkreditt Norges lånedokumentasjon følger internasjonalt anerkjente standarder.

Låneavtalen vil inneholde våre generelle vilkår, samt vilkår og krav som GIEK/garantistene fastsetter for den enkelte transaksjon.

For lån under 100 millioner kroner har Eksportkreditt Norge, i samarbeid med GIEK, gjort det raskere å etablere lån gjennom å forenkle dokumentasjonen. Les mer om ordningen her.

Eksempler på dokumenter Eksportkreditt Norge og GIEK etterspør:

  • Låntakers årsregnskap fra de siste tre år
  • For prosjektfinansiering: forretningsplan og en økonomisk modell for prosjektet med forventede inntekter, CAPEX, OPEX og finanskostnader
  • Et organisasjonskart som viser låntakers aksjonærer, inkludert enhver person som kontrollerer, direkte eller indirekte, mer enn 25% av aksjene
  • Eksportdeklarasjon fra eksportør

Se søknad for mer informasjon

Låneavtalen vil inneholde våre generelle vilkår, samt vilkår og krav som GIEK/garantistene fastsetter for den enkelte transaksjon.

For lån under 100 millioner kroner har Eksportkreditt Norge, i samarbeid med GIEK, gjort det raskere å etablere lån gjennom å forenkle dokumentasjonen. Les mer om ordningen her.

Eksempler på dokumenter Eksportkreditt Norge og GIEK etterspør:

  • Låntakers årsregnskap fra de siste tre år
  • For prosjektfinansiering: forretningsplan og en økonomisk modell for prosjektet med forventede inntekter, CAPEX, OPEX og finanskostnader
  • Et organisasjonskart som viser låntakers aksjonærer, inkludert enhver person som kontrollerer, direkte eller indirekte, mer enn 25% av aksjene
  • Eksportdeklarasjon fra eksportør

Se søknad for mer informasjon