GIEK lanserer sjekkliste for arbeidsforhold ved utenlandske verft

- Dette gir norske rederier, verft og utstyrsleverandører et godt grunnlag for å vurdere verftene de ønsker å samarbeide med, sier Fanny Fabricius Bye, bærekraftansvarlig i Eksportkreditt.

ARBEIDSINTENSIVT: Skipsbygging er arbeidskrevende. Det er viktig at oppdragsgiver forsikrer seg om at arbeidsforholdene ved verftet er anstendige.

GIEK har utarbeidet en veileder med sjekklister som kan brukes når norske rederier skal vurdere sosiale forhold ved utenlandske verft de ønsker å engasjere til skipsbygging.

– Dette er et område GIEK og Eksportkreditt har jobbet med i mange år. Det handler om å få med seg S’en i ESG, altså Environmental, Social, Governance. Skipsbygging er arbeidsintensivt, og derfor er det viktig å undersøke om arbeidsforholdene er anstendige, sier Fabricius Bye.

GIEK har derfor lansert en veileder med sjekklister som gjør det lettere å ta en vurdering på om verftet  har anstendige arbeidsforhold. Veilederen er relevant for både  rederier, verft og utstyrsleverandører som samarbeider med utenlandske verft. Den er også nyttig for finansinstitusjoner som er involvert i disse transaksjonene.

– Dette er et svært godt og gjennomarbeidet verktøy som er basert på erfaringen GIEK har opparbeidet seg gjennom vurdering av arbeidsforhold ved skipsverft rundt om i verden i snart ti år. Her har redere og verft m.fl. fått et praktisk dokument med nyttige sjekklister som forteller hvilke som er de viktigste og mest relevante spørsmålene å stille. Sjekklistene genererer også tiltaksplaner på hva verftene bør ta tak i og følge opp, sier Fabricius Bye.

HER FINNER DU GIEKS VEILEDER OG SJEKKLISTER

NY EKSPORTRETTET ETAT

Fra 1. juli 2021 vil Eksportkreditt og GIEK slås sammen i en ny etat som skal være en pådriver for norsk verdiskapende eksport. Formålet med sammenslåingen er å effektivisere eksportfinansieringssystemet, og gjøre tilbudet enklere å bruke for næringslivet. Det eksisterende tilbudet og ordningene de to aktørene forvalter vil videreføres.

Fanny Fabricius Bye
Fanny Fabricius Bye Project and Loan Administration +47 995 85 072 +47 995 85 072

Publisert 11. feb 2021