Eksportkreditt Norge 1. kvartal 2021

Lav aktivitet i pandemipregede eksportnæringer

Covid-19 pandemien fortsetter å legge en demper på aktivitetsnivået i eksportnæringene. Eksportkreditt Norge mottok i første kvartal færre lånesøknader, både i volum og antall, enn i samme periode i fjor.

Eksportkreditt Norge mottok 54 søknader om finansiering, med et samlet søknadsvolum på 22,3 milliarder kroner, i årets tre første måneder. Søknadsinngangen i 1. kvartal 2021 er betydelig lavere sammenlignet med første kvartal 2020, da antall lånesøknader endte på 93 og søknadsvolum var på 35,6 mrd. kroner.

Nedgangen skyldes redusert aktivitet i alle de tre segmentene energi og industri, shipping, og fiskeri og havbruk. Seks av de mottatte søknadene i første kvartal, er knyttet til skipsfinansieringstilbudet innenlands. 44 prosent av de mottatte søknadene i kvartalet kommer fra små og mellomstore bedrifter.

Eksportkreditt utbetalte nye lån for 892 mill. kroner i løpet av 1. kvartal, og forvaltet ved utgangen av mars en låneportefølje på 48,1 mrd. kroner.

Grønne vekstområder

Koronapandemien skapte store utfordringer for det eksportrettede næringslivet i 2020 med delvis stengte grenser og lavere etterspørsel, særlig innen shipping. Flere investeringsbeslutninger er blitt utsatt, og dette fører til lavt aktivitetsnivå også i første kvartal.

Samtidig fortsetter den positive utviklingen man så i fjoråret, der deler av næringslivet omstilte seg i retning leveranser til fornybare næringer innen blant annet havvind, vindkraft, hydrogenteknologi og batteriteknologi. Grønn maritim, havvind og sjømat peker seg spesielt ut som vekstområder hvor norsk næringsliv er godt posisjonert.

Ny sjef for Eksfin

Eksportkreditt Norge og GIEK fusjoner til en ny etat 1. juli, som får navnet Eksportfinansiering Norge – forkortet til Eksfin. Tone Lunde Bakker er ansatt som administrerende direktør for Eksfin. Bakker kommer fra stillingen som daglig leder i Swedbank Norge.

Les også: Tone Lund Bakke skal lede Eksfin

Arbeidet med å slå sammen Eksportkreditt Norge og GIEK har pågått for fullt siden høsten 2020. Eksisterende tilbud videreføres i sin helhet. Det innebærer at Eksfin får et bredt sett av virkemidler som skal støtte og styrke norske eksportnæringer ut i verden. Eksfin skal sikre at norske eksportbedrifter og utenlandske kjøpere av norske varer og tjenester vil få en god samarbeidspartner.

Markedsaktiviteter

Eksportkreditt Norge har i første kvartal alene og sammen med ulike samarbeidspartnere arrangert og deltatt på flere ulike webinarer. Siden utbruddet av Covid-19 har vi erfart at webinarer er en effektiv måte å bidra til å gjøre eksportfinansieringsordningen kjent for flere potensielle kunder. Selskapet har fokusert på deltakelse på arrangementer som gir deltakerne praktisk rettet informasjon om hvilke muligheter norsk statlig eksportfinansiering gir for bedrifter. Selskapet har også deltatt med innlegg på en rekke digitale møter om bærekraft, både om hva målet om netto nullutslipp i 2050 betyr for bedriftenes beslutninger og investeringer allerede i dag, og om muligheter innen for eksempel havvind og solkraft.

Les kvartalsrapporten for Q1 2021 her

Ivar Slengesol
Ivar Slengesol Director Strategy and Business Development +47 991 14 110 +47 991 14 110

Publisert 20. mai 2021