Post-covid – fremtiden for maritim næring:

Mener omsetningen kan dobles fra 100 til 200 mrd.

Maritim industri i Norge hadde i 2019 en samlet omsetning på rundt 100 milliarder kroner. Menon Economics mener det er mulig å doble omsetningen fram til 2030. I Shipping Talks ble utfordringer og muligheter diskutert.

21. april 2021 arrangerte Maritime Oslofjord  i samarbeid med Eksportkreditt Cort Alderes Shipping Talks II. Se webinaret i opptak her:

Se programmet fra webinaret her

Hvilke strategier finnes for å beholde Norge som en ledende maritim nasjon idet vi er godt på vei inn i en grønn fremtid? Hva er veien videre for maritim næring i Norge etter pandemien?

Det var tema da Eksportkreditt og Ocean Industry Forum Oslofjord (OIFO) inviterte til Shipping Talks og webinar den 21. april, med mange spennende gjester: Hege Økland, leder for klyngeorganisasjonen Maritime CleanTech West deltok med innlegg, det samme gjorde Erik W. Jakobsen, partner i Menon Economics, og Kenneth Walland, sjef i havvindserviceselskapet Edda Wind.

De tre bidro også i den påfølgende paneldebatten, sammen med Engebret Dahm, administrerende direktør i Klaveness Combination Carriers, Martin Wien Fjell, EVP i Kongsberg Maritime, Bern E. Blikstad, leder Offshore for Ocean Industries Division i DNB, Westcon Yards-sjef Øystein Matre, og Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt. Debattleder var Tom Kleppestø i OIFO.

CA Shipping Talks 2

Paneldebatt med deltagere i studio og digitalt.

Webinaret var en oppfølger av et tilsvarende møte som ble holdt i oktober, der tema var utfordringene og mulighetene som den maritime leverandørindustrien i Norge står overfor.

23 tiltak

Erik Jacobsen fra Menon Economics startet webinaret med å vise hva som må til for at norske verft og utstyrsprodusenter skal nå samlede inntekter på 200 milliarder kroner de neste ti årene. Jacobsen fremholdt at for å lykkes, må det satses systematisk på tiltak og virkemidler innenfor fire områder: Stimulere innovasjonsprosesser, stimulere industriell produksjon, stimulere og omstille hjemmemarkedet, og stimulere eksport. Innenfor disse fire områdene har Menon pekt på 23 konkrete virkemidler og tiltak.

Erik W. Jakobsen - Menon Economics

Erik W. Jakobsen – Menon Economics

Det er særlig den «grønne» delen av maritim næring, både på rederi- og industrisiden, som har klart høyest vekst i dag og vil få det fremover.

-Den norske maritime industrien har gjentatte ganger vist en eksepsjonell evne til å omstille mot nye markeder i utfordrende situasjoner. Hvis Norge lykkes med å lede an i den grønne omstillingen av maritim næring, har norske aktører potensial til å styrke internasjonale markedsandeler, fremholdt Jacobsen.

Grønt skifte og sorte tall

Bern E. Blikstad fra DNB lover at banken backer maritim nærings grønne omstilling, men bidro også med realisme under pandeldebatten.

– Det blir ikke noe grønt skifte uten sorte tall, konstaterte Blikstad.

-DNB satser på det grønne skiftet. Vi har fullt fokus på det, samtidig som vi tar hånd om de tradisjonelle norske næringene innen mer oljerelatert olje. Norsk finansnæring generelt har en utrolig evne til å til å være tidlig ute og omstille seg. Vi har jo sett nå hvordan norske meglerhus er ute og henter penger til grønt, fremholdt Bern E. Blikstad fra DNB.

Må rigge Eksfin

Der privat kapital ikke strekker til, blir statlige virkemidler viktig. Otto Sørberg, leder for Eksportkreditt, mener den maritime næringen har åpenbare muligheter innenfor det grønne skiftet. Samtidig mener han det offentlige virkemiddelapparatet må bli bedre.

– Vi bruker mindre penger enn konkurrentlandene våre. Det er et oppspill til myndighetene om at det må vi se mye mer offensivt på fremover enn man gjør i dag, sa Sørberg.

Han mener det statlige virkemiddelapparatet må bli bedre. 1. juli slås Eksportkreditt og GIEK sammen, og blir til Eksportfinans Norge.

-Vi er helt avhengige av virkemiddelapparatet i Norge – Innovasjon Norge, Enova og Siva – slik at vi får de beste forutsetningene for investeringer i Norge som bygger opp den eksportrettede aktiviteten. Eksportvirkemidlene har vi registrert, ved hjelp av gode analyser fra Menon, at er ikke gode nok, sa Sørberg.

-Dersom skal vi få til den grønne satsingen, må alle disse tingene spille sammen. Der er det en oppgave for myndighetene å rigge Eksfin, som Eksportkreditt vil være en del av, slik at vi virkelig har tidsmessige og konkurransemessige gode virkemidler for å få til den endringsprosessen vi er oppe i, sa Sørberg.

Jeg har stor tro på at vi får det til, men det er en sammensatt og ganske kompleks vei fremover.

Otto Sørberg, Eksportkreditt Norge

Preben Aakermann
Preben Aakermann Ocean Industries +47 928 03 561 +47 928 03 561
Olav Einar Rygg
Olav Einar Rygg Head of Lending +47 995 85 074 +47 995 85 074

Publisert 05. mai 2021