Ny administrerende direktør i Eksportkreditt Norge

Otto Søberg er ansatt som ny administrerende direktør i Eksportkreditt Norge. Søberg kommer fra stillingen som administrerende direktør i Wood Group Mustang Norway AS.

– Jeg er godt kjent med hvilken støttespiller Eksportkreditt Norge er for både skips- og offshorenæringene samt fastlandsindustrien over hele Norge. Jeg gleder meg til å bygge videre på det solide grunnlaget selskapet har lagt de siste fire årene, sier Otto Søberg.

Søberg har mer enn 30 års toppledererfaring fra eksportrettede næringer. I tillegg til sin rolle som leder av Wood Group Mustang Norge (tidligere del av Agility Group) har han blant annet ledet en divisjon i Siemens-konsernet med globalt ansvar for olje, gass og marine løsninger. Han har også vært konsernsjef i Aker Yards og har hatt stillingen som administrerende direktør i Kværner Oil and Gas AS. Han har i tillegg bred styreerfaring fra en rekke eksportrettede virksomheter og bransjeorganisasjoner. Søberg har bachelor- og mastergrad fra Copenhagen Business School.

Otto Søberg er Eksportkreditt Norges nye administrerende direktør

Otto Søberg er Eksportkreditt Norges nye administrerende direktør

– Otto Søberg har en kompetanseprofil som passer godt for Eksportkreditt Norge. Vi er derfor svært fornøyd med at han har takket ja til å lede og videreutvikle Eksportkreditt Norge som en viktig støttespiller for norsk næringsliv i årene fremover, sier styreleder i Eksportkreditt Norge, Else Bugge Fougner.

Olav E. Rygg har vært konstituert administrerende direktør (CEO) i Eksportkreditt Norge siden 1. juli, og vil fortsette i rollen inntil Søberg tiltrer. Rygg vil da gå tilbake til sin faste stilling som utlånsdirektør for shipping og offshore i Eksportkreditt Norge.

Søberg vil tiltre sin nye stilling etter nærmere avtale, og senest innen 1. desember 2016.

Publisert 29. sep 2016