Ny rapport går i dybden på 14 vannkraftmarkeder

NORWEP og Eksportkreditt Norge lanserer skreddersydd markedsanalyse for norske vannkraftleverandører.

Vannkraft er verdens største kilde til fornybar energi. Norske leverandører har gjennom mange tiår levert teknologi og tjenester verden over, og er godt posisjonert til å vinne nye kontrakter.

På bestilling fra NORWEP og Eksportkreditt Norge har konsulentselskapet Capgemini Invent kartlagt vannkraftmulighetene i totalt 23 land, hvorav 14 er prioriterte.

– Formålet med rapporten er å gi norske bedrifter anvendbar kunnskap om markedsvekst, mulige kunder og rammebetingelsene land for land, sier Direktør Gunn Vik i NORWEP.

De 14 landene er Kenya, Malawi, Mosambik, Rwanda, Sør-Afrika, Tanzania, Uganda, Zambia, Indonesia, Filippinene, Sveits, Brasil, Chile og Peru. De prioriterte markedene ble valgt ut basert på innspill fra vannkraftleverandørene i en spørreundersøkelse.

– Vannkraftutbygging avhenger i stor grad av politiske forhold, som varierer fra land til land, sier Ivar Slengesol, direktør strategi og forretningsutvikling i Eksportkreditt Norge.

– Med denne rapporten søker vi å gi vannkraftaktørene innsikt i og råd om viktige parametre som for eksempel relevante lover og reguleringer, kraftkjøpsavtaler og finansieringsmuligheter—i tillegg til oversikter over mulige prosjekter og kunder.

På kort sikt viser analysen at 19 GW vil bli bygd ut i de 14 prioriterte markedene innen 2024. På lengre sikt er det potensial for ytterligere 124 GW. Brasil er det største markedet, etterfulgt av Peru, Indonesia, Filippinene og Mosambik.

– Eksportkreditt Norge ønsker å legge til rette for at norske aktører skal kunne benytte seg av disse mulighetene. Vi er alltid tilgjengelige for å gi råd om hvordan eksportfinansiering kan hjelpe dem med å vinne kontrakter og utvikle prosjekter i utlandet, sier Vilde Grønn Larsen, kundeansvarlig i Eksportkreditt Norge.

Ønsker du å motta rapporten er det bare å ta kontakt med Gunn Vik i NORWEP eller Mari Aasgaard i Eksportkreditt Norge.

 

Kontakt oss
Ivar Slengesol
Ivar Slengesol Director Strategy and Business Development +47 991 14 110 +47 991 14 110
Vilde Grønn Larsen
Vilde Grønn Larsen Energy and Industry +47 97505474 +47 97505474

Publisert 30. jan 2020