Vi søker Forretningsutvikler mot eksportrettet næring

Søk innen 11. april 2019
Som forretningsutvikler vil du være ansvarlig for å definere, gjennomføre og koordinere utviklingsprosjekter. Stillingens art gjør at du vil få innsikt i den eksportrettede delen av næringslivet som er inne i en dynamisk tid.

Som forretningsutvikler vil du rapportere til direktør strategi og forretningsutvikling, og få en sentral rolle i organisasjonen. Sentrale ansvars- og hovedoppgaver er:

 

  • Markeds- og kundeinnsiktsanalyser: strategiske og ad-hoc
  • Definere og lede strategi- og forretningsutviklingsprosjekter
  • Forretnings- og produktutvikling i markedet
  • Bidra til oppgaver innen analyse og risiko av selskaper og banker (som kredittanalyse av låntakere og banker o.l.)
  • Ad-hoc oppfølging av enkeltsegmenter og transaksjoner i samarbeid med kundeansvarlige

 

Ønsket erfaring:

Du har en relevant masterutdanning, og minimum 3-5 års erfaring fra konsulentvirksomhet innen strategi og forretningsutvikling eller transaksjonsorienterte / kommersielle virksomheter, helst internasjonalt rettet innen bank, finans eller industri. Erfaring med prosjektledelse er en fordel.

Vi søker en analytisk, strategisk og selvstendig og person som evner å ha mange baller i luften. Du er strukturert, liker å ta initiativ, og har sterk gjennomføringevne.
Rette vedkommende må ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelsk.

 

Muligheter:

Eksportkreditt Norge tilbyr en sentral og selvstendig rolle i et selskap med en viktig og samfunnsnyttig funksjon. Stillingen innebærer et bredt spekter av arbeidsoppgaver og faglige utviklingsmuligheter. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode muligheter for faglig utvikling i et hyggelig og kompetent arbeidsmiljø.

 

Henvendelser vedrørende rollen kan rettes til Prime People ved Frode Pettersen, tlf. 478 88 285 eller leder for Strategi og forretningsutvikling i Eksportkreditt Norge Ivar Slengesol, tlf. 991 14 110. 

Andre ledige stillinger

Se alle stillinger