Vi søker Advokat

Søk innen 24. mars 2019
Avdeling Juridisk og Compliance i Eksportkreditt Norge er selskapets overordnede faglige instans innen alle juridiske spørsmål tilknyttet Eksportkreditt Norges forretningsvirksomhet. Oppgaver og ansvar består i juridisk rådgivning og problemløsning for selskapet, herunder forhandlinger, utarbeidelse og oppfølging av selskapets lånedokumentasjon, samt oppfølging av at selskapet opptrer i samsvar med de lover og regler virksomheten er underlagt. Eksportkreditt Norge er ikke underlagt tilsyn fra Finanstilsynet, men rapporterer direkte til Nærings- og fiskeridepartementet.

Ansvar og oppgaver:
Stillingen har ansvar for juridisk bistand i tilknytning til gjennomføring av lånetransaksjoner og restruktureringer. Generell juridisk bistand knyttet til selskapets løpende virksomhet må også påregnes.

Sentrale oppgaver er:

  • Inngå i prosjektteam som i tillegg til en advokat består av en prosjektøkonom og en person fra låneadministrasjon
  • Juridisk bistand i tilknytning til gjennomføring av lånetransaksjoner og restruktureringer
  • Forhandlinger med norske og utenlandske motparter samt oppfølging av eksterne advokater
  • Utarbeidelse av lånedokumentasjon og/eller kvalitetssikring av lånedokumentasjon som utarbeides av eksterne advokater
  • Bistand med videreutvikling av selskapets interne retningslinjer

Erfaring:
Du kan vise til minimum 3-5 års erfaring med forretningsjuridisk rådgivning fra advokatselskap eller konsernjuridisk avdeling. Erfaring med transaksjonsjuss vil være en fordel. Videre er det ønskelig med erfaring og kompetanse innen fagområder som: Lånefinansiering, insolvens og restrukturering, selskapsrett, kontraktsrett, garantirett og panterett. Advokatbevilling vil være en fordel.

Muligheter:
Eksportkreditt Norge tilbyr en selvstendig rolle i et selskap med samfunnsnyttig funksjon. Stillingen vil gi spennende faglige utfordringer i arbeidet med store og komplekse lånetransaksjoner hvor flere norske og utenlandske aktører deltar – både på kundesiden og finansierings-/garanti siden. Avdeling Juridisk og Compliance har en viktig funksjon i selskapet, og juristene har en nøkkelrolle i forbindelse med utarbeidelse og fremforhandling av låneavtaler etter norsk og utenlandsk rett.  Eksportkreditt Norge tilbyr konkurransedyktige betingelser og faglige utviklingsmuligheter i et hyggelig og kompetent arbeidsmiljø.

Interessert? Kontakt Visindi AS ved Christian Heiberg, tlf. 992 98 574 eller Frederic Moger, tlf. 415 48 884. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest og senest 24. mars.

 

Andre ledige stillinger

Søk innen 24. mars 2019 Vi søker Transaction Manager

Se alle stillinger