Vi søker Vice President (kundeansvarlig) Energy & Industry

Søk innen 24. mars 2019
Som Vice President (kundeansvarlig) vil du jobbe tett med Eksportkreditt Norges forretningsforbindelser både i Norge og i utlandet. Du identifiserer forretningsmuligheter, markedsfører, selger og forhandler Eksportkreditt Norges låneprodukter mot norske eksportbedrifter og deres utenlandske kunder. Rollen medfører selvstendig ansvar og arbeidsoppgaver mot eksportrettede virksomheter i kompetansetunge og konkurransedyktige norske vekstnæringer, samt utstrakt samarbeid med norske og internasjonale banker, GIEK, Innovasjon Norge, myndigheter og andre interessenter og partnere.

Dine sentrale arbeidsoppgaver vil være å:

 

  • Analysere forretningsmuligheter i konkrete kundesegmenter og kjøpermarkeder, og identifisere og kontakte relevante aktører, samt opprettholde eksisterende kunderelasjoner innen maritime næringer
  • Informere, markedsføre, selge og gi råd til norske eksportbedrifter, deres kunder, banker og andre interessenter gjennom kundemøter, kundeseminarer og andre salgskanaler i Norge og utlandet
  • Strukturere transaksjoner i samarbeid med lånegarantistene og være en god rådgiver for eksportbedriftene og låntakere
  • Lede og utføre forberedelse og vurderinger av transaksjoner for vedtak i kredittkomitéen og/eller styret
  • Overlevere transaksjoner til den interne prosjektavdelingen etter kredittvedtak, alternativt lede teamet som ferdigforhandler lånedokumentasjon med låntaker

 

Vi ser etter kandidater med noen års relevant erfaring som ønsker vokse inn i en senior kundeansvarlig rolle i krysningspunktet mellom internasjonal handel, eksport og finansiering.

 

Du har utdanning på Masternivå og finansieringserfaring fra bank/finanssektoren, eller fra industrien selv; gjerne fra maritime næringer, olje/gass, fornybar energi eller øvrig industri/konsulentvirksomhet. Vi ser gjerne at du har god forretningsforståelse, erfaring fra salgsprosesser og en viss internasjonal erfaring. Engelsk må beherskes godt både skriftlig og muntlig.

 

Eksportkreditt tilbyr en selvstendig, spennende og utviklende rolle med oppgaver som kan ha stor samfunns- og næringsmessig betydning for relevante aktører og lokalsamfunn. Stillingen gir en bred kontaktflate innen finans og industri, både nasjonalt og internasjonalt. Noe reising i Norge og internasjonalt må påregnes. Arbeidssted Oslo sentrum. Kvinner oppfordres til å søke.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Visindi ved Raluca Rohatin, tlf. 900 72 459, eller Atle Ronglan, tlf. 966 27 089. Søk på stillingen via www.visindi.no snarest, og senest innen 24 mars.

 

 

Andre ledige stillinger

Søk innen 24. mars 2019 Vi søker Advokat
Søk innen 24. mars 2019 Vi søker Transaction Manager

Se alle stillinger