Ny rapport viser grønn utlånstrend

Rapport: Grønne Lån

Ny rapport viser grønn utlånstrend: Flere banker og långivere tilbyr nå lavere rente til klimavennlige prosjekter og selskaper.

Det viser en ny rapport som EY har utarbeidet for Eksportkreditt Norge. Rapporten kartlegger hvordan ledende norske og internasjonale banker, eksportfinansieringsaktører og andre låneinstitusjoner tilrettelegger for, og markedsfører, «grønne» lån. Rapporten legges frem på et webinar i regi av Finans Norge og Eksportkreditt 3. juni.

Last ned rapporten her! (PDF)

Se webinaret her:

Her kan du også laste ned alle powerpoint-presentasjonene fra webinaret (PDF)

De siste årene har klima fått stadig større oppmerksomhet i finansmiljøene, globalt og i Norge. Utstedelse av grønn gjeldsfinansiering (inkludert grønne obligasjoner) utgjorde globalt USD 460 milliarder i 2019, opp fra ca. USD 100 milliarder i 2015. Tilbydere av finansiering er opptatt av klimarisiko, men også de kommersielle mulighetene i klimaomstilling.

Basert blant annet på dybdeintervjuer med elleve norske og internasjonale långivere viser rapporten “Developments in the green finance landscape: Trends among Export Credit Agencies and other financial institutions” hvordan banker kategoriserer hvilke prosjekter og selskaper som er klimavennlige, og hvilke vilkår, inkludert rente, som inngår i grønne lån.

-Långivere, både private og offentlige, har makt til å påvirke selskaper til å endre seg i en mer bærekraftig retning, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge. En felles forståelse og økt kunnskap om praksisen knyttet til grønne lån er viktig informasjon for oss som jobber med finansiering, sier Søberg.

Eksportkreditt tilbyr finansiering til kjøpere av norske kapitalvarer og tjenester. Selskapet har også tidligere kartlagt andel av norsk sysselsetting og verdiskapning i næringer som kan kategoriseres som grønne, hvor analysen viste til store muligheter til klimaomstilling av norsk eksportrettet næringsliv.

Rapporten beskriver fire typer grønne lån: branded green, certified green, green advantage og sustainability-linked loans. De to førstnevnte kategoriene inneholder ikke gunstigere rentevilkår, mens de to sistnevnte linker rentenivå og andre lånevilkår til låntakerens klimaprofil.

EY-rapporten peker på at det foreløpig ikke finnes enhetlig kategorisering, rapporteringskrav og retningslinjer for grønne utlån. Den viser til at flere långivere tilbyr lavere rente på grønne lån men at dette foreløpig ikke er en utbredt praksis. EU introduserer nå en såkalt taksonomi for grønn finansiering som søker å sette en standard.

Otto Søberg, CEO i Eksportkreditt Norge

-Vi i Eksportkreditt Norge bestilte denne analysen for å få den siste oppdaterte markedskunnskapen og -praksisen om grønn og bærekraftig finansiering. Vi vil bruke rapporten til å vurdere hvilke positive endringer vi kan gjøre i vårt finansieringstilbud til eksportindustrien, avslutter Søberg.

 

Fanny Fabricius Bye
Fanny Fabricius Bye Project and Loan Administration +47 995 85 072 +47 995 85 072
Ivar Slengesol
Ivar Slengesol Director Strategy and Business Development +47 991 14 110 +47 991 14 110
Anne Line Holck Omland
Anne Line Holck Omland Forretningsutvikler +47 41560291 +47 41560291

Publisert 03. jun 2020