Rentetilbud – se CIRR-rentetabell og våre rentealternativer

Eksportkreditt Norge tilbyr både CIRR-renter og renter på kommersielle vilkår:
  • Fastrenter fastsatt av OECD én gang pr måned, såkalt Commercial Interest Reference Rates (CIRR)
  • Renter på kommersielle vilkår i henhold til gjeldende markedspris, som oftest en referanserente som LIBOR pluss en fast margin. Renten som tilbys må være i henhold til statsstøtteregelverket.

Vi kvoterer CIRR-renter i et «indikativt term sheet» før eksportkontrakten blir inngått. Gjeldene rente blir endelig fastsatt på signeringsdatoen for eksportkontrakten.

Rentene som skal betales til Eksportkreditt Norge inkluderer ikke garantipremie til lånegarantistene. Den vil bli fastsatt basert på garantistenes vurdering av politisk og kommersiell risiko knyttet til prosjektet eller selskapet som finansieres- dvs. at totalrenten er lik renten til Eksportkreditt Norge pluss garantipremie til garantistene.

Les mer om eksportfinansiering

Les mer om Eksportkreditt Norge

Satser fastrentelån

15/04/2021-14/05/2021

Pre kontrakt CIRR priser
Renew.
Forløp
NOK
< 5 år
2,25
5,5 - 8,5 år
2,25
9 - 12 år
2,25
Renew.
15 år
2,71
18 år
2,88
Pre kontrakt CIRR priser
Renew.
Forløp
USD
< 5 år
1,52
5,5 - 8,5 år
2,02
9 - 12 år
2,47
Renew.
15 år
2,78
18 år
3,01
Pre kontrakt CIRR priser
Renew.
Forløp
EUR
< 5 år
0,49
5,5 - 8,5 år
0,57
9 - 12 år
0,70
Renew.
15 år
0,97
18 år
1,10
Pre kontrakt CIRR priser
Renew.
Forløp
GBP
< 5 år
1,21
5,5 - 8,5 år
1,55
9 - 12 år
1,76
Renew.
15 år
2,07
18 år
2,25
Pre kontrakt CIRR priser
Renew.
Forløp
JPY
< 5 år
1,08
5,5 - 8,5 år
1,12
9 - 12 år
1,17
Renew.
15 år
1,42
18 år
1,51
Pre kontrakt CIRR priser
Renew.
Forløp
DKK
< 5 år
0,66
5,5 - 8,5 år
0,74
9 - 12 år
0,74
Renew.
15 år
1,18
18 år
1,31
Pre kontrakt CIRR priser
Renew.
Forløp
SEK
< 5 år
0,94
5,5 - 8,5 år
1,06
9 - 12 år
1,22
Renew.
15 år
1,42
18 år
1,80

Eksportkreditt tilbyr lån med to ulike rentebetingelser: CIRR-lån til fastrente (Commercial Interest Reference Rate) og CIRR-kvalifiserte markedslån til flytende rente. Rentesatsen over gjelder CIRR-lån, og er gjeldende for rentetilbud på inntil 120 dager i forhandlingsperioden før kommersiell eksport-kontrakt inngås. Et rentepåslag på 0,20 % er inkludert. Dersom eksportkontrakt inngås før 14/05-2021 vil «pre-contract» CIRR-renten angitt i tabell reduseres med 0,20 %.