Innlands skipsfinansiering, bra for deg – bra for verftene

Trenger du finansiering til ferje, fiskebåt, brønnbåt eller hurtigbåt?

Skipsfinansiering

Vurderer du å bygge nytt skip i Norge? Da kan Eksportkreditt Norge tilby attraktiv skipsfinansiering. Å bygge i Norge betyr lavere risiko. Du slipper å sende utstyr ut av landet og det blir enklere å følge opp byggeprosessen. Samtidig bidrar du til en sterk norsk verftsnæring.

Tilbudet omfatter lån til bygging av blant annet fiskebåter, ferjer, brønnbåter og nærskipsfartøy, inkludert utstyr og tjenester. Et vilkår er at fartøyet bygges ved verft i Norge og skal brukes i Norge. Skipet må være over 100 bruttotonn.

Med finansiering fra Eksportkreditt Norge får du et konkurransedyktig lån, samtidig som banken din får avlastning på langsiktig finansiering. Lånet ytes av Eksportkreditt Norge eller GIEK. Eksportkreditt har lang og bred erfaring med finansiering av skip.

  • Konkurransedyktig rente
  • Eksportkreditt Norge kan finansiere inntil 80% av verftskontrakten, og minimum egenkapital er 20%
  • Maksimal løpetid på lånet er 12 år. Lånet kan nedbetales i like store, halvårlige avdrag. Første avdrag vil forfalle 3 eller 6 måneder etter levering av skipet.
  • Andre betingelser kan oppnåsved å kombinere lånet fra Eksportkreditt Norge med lånefasiliteter fra banken. Slik kan du som reder både få gunstig finansiering fra Eksportkreditt Norge og en plan for tilbakebetaling tilpasset dine behov.

Du søker om finansiering fra våre nettsider. Både kjøper (rederi) og selger (verft) kan søke om finansiering. Banker kan også søke på vegne av sin kunde. Det er et krav at søknad om finansiering sendes Eksportkreditt Norge før verftskontrakten signeres av partene. Nedenfor viser vi hovedpunktene i søkeprosessen.

 

   Ta kontakt
   Både kjøper og selger kan ta kontakt med oss for å beskrive prosjektet. Søknad om finansiering må leveres før kommersiell kontrakt signeres.

   Motta finansieringstilbud
   Vi utarbeider et forslag til finansiering. Eksportøren og kjøper signerer eksportkontrakten før prosessen går videre.

   Søk om garanti
   Kjøper eller selger søker om garanti fra Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og/eller en eller flere banker.     Garantistene gjør en kredittvurdering av prosjektet og låntaker før garantien utstedes.

   Låneavtale ferdigstilles
   Etter at Eksportkreditt Norge og lånegarantist har foretatt et positivt kredittvedtak, utarbeider vi en låneavtale i samarbeid med alle involverte parter.

  Penger utbetales
  Så snart leveransen når kjøperen og vilkårene for utbetaling er oppfylt, utbetaler vi pengene til eksportøren.

   Forvaltning av lånet
   Vi administrerer lånet i hele låneperioden. Kjøper tilbakebetaler lånet til oss.

 

Tilbudet omfatter lån til bygging av blant annet fiskebåter, ferjer, brønnbåter og nærskipsfartøy, inkludert utstyr og tjenester. Et vilkår er at fartøyet bygges ved verft i Norge og skal brukes i Norge. Skipet må være over 100 bruttotonn.

Med finansiering fra Eksportkreditt Norge får du et konkurransedyktig lån, samtidig som banken din får avlastning på langsiktig finansiering. Lånet ytes av Eksportkreditt Norge eller GIEK. Eksportkreditt har lang og bred erfaring med finansiering av skip.

  • Konkurransedyktig rente
  • Eksportkreditt Norge kan finansiere inntil 80% av verftskontrakten, og minimum egenkapital er 20%
  • Maksimal løpetid på lånet er 12 år. Lånet kan nedbetales i like store, halvårlige avdrag. Første avdrag vil forfalle 3 eller 6 måneder etter levering av skipet.
  • Andre betingelser kan oppnåsved å kombinere lånet fra Eksportkreditt Norge med lånefasiliteter fra banken. Slik kan du som reder både få gunstig finansiering fra Eksportkreditt Norge og en plan for tilbakebetaling tilpasset dine behov.

Du søker om finansiering fra våre nettsider. Både kjøper (rederi) og selger (verft) kan søke om finansiering. Banker kan også søke på vegne av sin kunde. Det er et krav at søknad om finansiering sendes Eksportkreditt Norge før verftskontrakten signeres av partene. Nedenfor viser vi hovedpunktene i søkeprosessen.

 

   Ta kontakt
   Både kjøper og selger kan ta kontakt med oss for å beskrive prosjektet. Søknad om finansiering må leveres før kommersiell kontrakt signeres.

   Motta finansieringstilbud
   Vi utarbeider et forslag til finansiering. Eksportøren og kjøper signerer eksportkontrakten før prosessen går videre.

   Søk om garanti
   Kjøper eller selger søker om garanti fra Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og/eller en eller flere banker.     Garantistene gjør en kredittvurdering av prosjektet og låntaker før garantien utstedes.

   Låneavtale ferdigstilles
   Etter at Eksportkreditt Norge og lånegarantist har foretatt et positivt kredittvedtak, utarbeider vi en låneavtale i samarbeid med alle involverte parter.

  Penger utbetales
  Så snart leveransen når kjøperen og vilkårene for utbetaling er oppfylt, utbetaler vi pengene til eksportøren.

   Forvaltning av lånet
   Vi administrerer lånet i hele låneperioden. Kjøper tilbakebetaler lånet til oss.

 

Søk nå
Marie Sørli Ocean Industries
m: +47 970 44 332 m: +47 970 44 332
Olav Einar Rygg Head of Lending
m: +47 995 85 074 m: +47 995 85 074