Nyhet! Nytt skipsfinansieringstilbud

Trenger du finansiering til ferje, fiskebåt, brønnbåt eller hurtigbåt?

Eksportkreditt Norge kan finansiere norske kjøpere av blant annet fiskebåter, ferjer, brønnbåter, hurtigbåter og nærskipsfartøy, inkludert utstyr og tjenester til slike, når fartøyene bygges ved verft i Norge og skal brukes i Norge.

Vi mottar og behandler nå søknader.

Søk nå Kontakt meg

Hva tilbys?
Et helt nytt låne- og garantitilbud for kjøp av skip fra norske verft til bruk i Norge. Ordningen ble foreslått av Regjeringen høsten 2017 og vedtatt av Stortinget desember samme år. Den nye ordningen omfatter finansiering til norske kjøpere av skip som bygges ved norske verft når fartøyene skal brukes i Norge, og forvaltes av Eksportkreditt Norge, som gir lån, og GIEK, som kan stille garanti. Kontrakter i forbindelse med større ombygginger (for skip over 1000 bruttotonn) kan også finansieres.

Eksportkreditt Norge kan tilby lån mot garanti fra banker med god rating og/eller GIEK.

Hvorfor lån fra Eksportkreditt Norge?
Lån fra Eksportkreditt Norge tilbys på konkurransedyktige og markedsmessige vilkår. Reder tilbys et konkurransedyktig lån og bankene får avlastning på langsiktig finansiering. Hvis reder ønsker mer fleksibilitet i finansieringen, kan dette oppnås ved å kombinere lån fra Eksportkreditt Norge med bankfasiliteter som kan benyttes til å finansiere avdragsbetalinger eller strekke løpetiden på lånet. Eventuell garanti fra GIEK vil avlaste reders bruk av kredittlinjer hos bankene da GIEK vil ta kredittrisiko på reder. For bankene vil deltakelse fra GIEK være gunstig for bankens kapitaldekning.

Eksportkreditt Norge har lang og bred erfaring med skipsfinansiering, ta gjerne kontakt med oss for å diskutere ditt prosjekt!

Når kommer ordningen på plass?
Ordningen ble fullt operativ fra 25. juni 2018. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere ditt prosjekt.

Du kan lese mer om høringsprosess og endringer i Forskrift om eksportkredittordningen og Lov om Eksportkreditt Norge. Les mer om høringen og saksgangen her. Les også pressemelding om ordningen her. 

Hvilke vilkår tilbys?
Ny skipsfinansieringsordning omfatter skip over 100 bruttotonn, inkludert utstyr og tjenester til slike, som bygges helt eller delvis ved verft i Norge for norske kjøpere.

 • Eksportkreditt Norge kan finansiere inntil 80 % av verftskontrakten, og minimum egenkapital er 20 %
 • Maksimal løpetid på lånet er 12 år. Lånet kan nedbetales i like store, halvårlige avdrag. Første avdrag vil forfalle 6 måneder etter levering av skipet.
 • Dersom andre låneprofiler er ønskelig, kan dette oppnås ved å kombinere lånet fra Eksportkreditt Norge med lånefasiliteter fra banken. På denne måten kan reder oppnå både gunstig finansiering fra Eksportkreditt Norge og ønsket fleksibilitet i sin tilbakebetaling.
 • Lån fra Eksportkreditt Norge krever garantidekning fra GIEK og/eller banker med god kredittrating.

Hvordan kan garantidekningen struktureres?
Garantidekningen kan struktureres enten som:

 • Garanti fra GIEK sammen med en eller flere banker. I dette tilfelle kan GIEK garantere opp til 7 5% av lånet fra Eksportkreditt Norge, mens banken(e) stiller garanti for 25 %. Garantistillelsen vil vurderes fra sak til sak.
 • Eksportkreditt Norges lån garanteres ved kun bankgaranti(er).

Minimumskrav til bankens rating er BBB. Det er et krav om at søknad om finansiering sendes Eksportkreditt Norge før verftskontrakten signeres.

Hva koster det?
Finansiering tilbys med markedsmessig flytende rente for ulike valutaer. For lån i norske kroner vil marginen stilles som en fast margin over 3 eller 6 måneders NIBOR. Fast margin kan stilles for en periode fra 2 og opp til hele 12 år.

Garantipremien fra bank og eventuelt GIEK for lånet vil komme i tillegg. Garantipremien vil være markedsbasert og fastsettes ut fra nedbetalingstid og kredittverdighet.

I tillegg kreves markedsmessig  etableringsgebyr for lånet («upfront fee») og beredskapsprovisjon («committment fee»).

Hva er prosessen for å få finansieringen på plass?
Prosessen kan oppsummeres i seks steg. Les mer her. 

Når kan jeg søke?
Du kan søke om finansiering nå. Vi mottar og behandler søknader under det nye tilbudet.

Hvem kan søke?
Både kjøper (rederi) og selger (verft) kan søke om finansiering. Banker kan også søke om finansiering på vegne av sin kunde.

Vi gjør oppmerksom på at det er et krav om at søknad om finansiering sendes Eksportkreditt Norge før verftskontrakt signeres av partene involvert.

Hvordan søke?
Du søker om finansiering fra våre nettsider. Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere for nærmere informasjon, så hjelper vi deg videre. Søknad om garantidekning må sendes GIEK og/eller til aktuell bank.

Hva tilbys?
Et helt nytt låne- og garantitilbud for kjøp av skip fra norske verft til bruk i Norge. Ordningen ble foreslått av Regjeringen høsten 2017 og vedtatt av Stortinget desember samme år. Den nye ordningen omfatter finansiering til norske kjøpere av skip som bygges ved norske verft når fartøyene skal brukes i Norge, og forvaltes av Eksportkreditt Norge, som gir lån, og GIEK, som kan stille garanti. Kontrakter i forbindelse med større ombygginger (for skip over 1000 bruttotonn) kan også finansieres.

Eksportkreditt Norge kan tilby lån mot garanti fra banker med god rating og/eller GIEK.

Hvorfor lån fra Eksportkreditt Norge?
Lån fra Eksportkreditt Norge tilbys på konkurransedyktige og markedsmessige vilkår. Reder tilbys et konkurransedyktig lån og bankene får avlastning på langsiktig finansiering. Hvis reder ønsker mer fleksibilitet i finansieringen, kan dette oppnås ved å kombinere lån fra Eksportkreditt Norge med bankfasiliteter som kan benyttes til å finansiere avdragsbetalinger eller strekke løpetiden på lånet. Eventuell garanti fra GIEK vil avlaste reders bruk av kredittlinjer hos bankene da GIEK vil ta kredittrisiko på reder. For bankene vil deltakelse fra GIEK være gunstig for bankens kapitaldekning.

Eksportkreditt Norge har lang og bred erfaring med skipsfinansiering, ta gjerne kontakt med oss for å diskutere ditt prosjekt!

Når kommer ordningen på plass?
Ordningen ble fullt operativ fra 25. juni 2018. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere ditt prosjekt.

Du kan lese mer om høringsprosess og endringer i Forskrift om eksportkredittordningen og Lov om Eksportkreditt Norge. Les mer om høringen og saksgangen her. Les også pressemelding om ordningen her. 

Hvilke vilkår tilbys?
Ny skipsfinansieringsordning omfatter skip over 100 bruttotonn, inkludert utstyr og tjenester til slike, som bygges helt eller delvis ved verft i Norge for norske kjøpere.

 • Eksportkreditt Norge kan finansiere inntil 80 % av verftskontrakten, og minimum egenkapital er 20 %
 • Maksimal løpetid på lånet er 12 år. Lånet kan nedbetales i like store, halvårlige avdrag. Første avdrag vil forfalle 6 måneder etter levering av skipet.
 • Dersom andre låneprofiler er ønskelig, kan dette oppnås ved å kombinere lånet fra Eksportkreditt Norge med lånefasiliteter fra banken. På denne måten kan reder oppnå både gunstig finansiering fra Eksportkreditt Norge og ønsket fleksibilitet i sin tilbakebetaling.
 • Lån fra Eksportkreditt Norge krever garantidekning fra GIEK og/eller banker med god kredittrating.

Hvordan kan garantidekningen struktureres?
Garantidekningen kan struktureres enten som:

 • Garanti fra GIEK sammen med en eller flere banker. I dette tilfelle kan GIEK garantere opp til 7 5% av lånet fra Eksportkreditt Norge, mens banken(e) stiller garanti for 25 %. Garantistillelsen vil vurderes fra sak til sak.
 • Eksportkreditt Norges lån garanteres ved kun bankgaranti(er).

Minimumskrav til bankens rating er BBB. Det er et krav om at søknad om finansiering sendes Eksportkreditt Norge før verftskontrakten signeres.

Hva koster det?
Finansiering tilbys med markedsmessig flytende rente for ulike valutaer. For lån i norske kroner vil marginen stilles som en fast margin over 3 eller 6 måneders NIBOR. Fast margin kan stilles for en periode fra 2 og opp til hele 12 år.

Garantipremien fra bank og eventuelt GIEK for lånet vil komme i tillegg. Garantipremien vil være markedsbasert og fastsettes ut fra nedbetalingstid og kredittverdighet.

I tillegg kreves markedsmessig  etableringsgebyr for lånet («upfront fee») og beredskapsprovisjon («committment fee»).

Hva er prosessen for å få finansieringen på plass?
Prosessen kan oppsummeres i seks steg. Les mer her. 

Når kan jeg søke?
Du kan søke om finansiering nå. Vi mottar og behandler søknader under det nye tilbudet.

Hvem kan søke?
Både kjøper (rederi) og selger (verft) kan søke om finansiering. Banker kan også søke om finansiering på vegne av sin kunde.

Vi gjør oppmerksom på at det er et krav om at søknad om finansiering sendes Eksportkreditt Norge før verftskontrakt signeres av partene involvert.

Hvordan søke?
Du søker om finansiering fra våre nettsider. Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere for nærmere informasjon, så hjelper vi deg videre. Søknad om garantidekning må sendes GIEK og/eller til aktuell bank.

Marie Sørli Ocean Industries
m: +47 970 44 332 m: +47 970 44 332
Olav Einar Rygg Head of Lending
m: +47 995 85 074 m: +47 995 85 074