Bruk norsk finansiering som et verktøy til å dra i land viktige kontrakter. Vi tilbyr ulike løsninger tilpasset din bedrifts behov:

Eksportfinansiering

 • Finansiering av kapitalvarer og tjenester som skal eksporteres til kunde i utlandet. Ordningen omfatter også finansiering til norske kjøpere for leveranser av utstyr og tjenester til skip og flyttbare innretninger som bygges i utlandet.
 • Lån fra Eksportkreditt Norge for opptil 85 prosent av eksportkontraktens verdi.
 • Løpetid på opptil 18 år, avhengig av type prosjekt.
 • Alle utlån må være garantert av GIEK og/eller banker. Det betyr at garantistene utsteder garantier for å kompensere Eksportkreditt Norge for eventuelle tap som følge av at låntaker ikke er i stand til å betjene lånet.
 • Eksportfinansieringssøknaden består av to deler: en som eksportør fyller ut (del 1) og en som kjøper fylles ut (del 2). Det spiller ingen rolle hvem som fyller ut skjemaet først. Det viktigste er at én av partene gjør dette før eksportkontrakt inngås.
 • Etter søknad fra eksportør vil Eksportkreditt Norge sende en finansieringsskisse (outline of financing) som eksportør kan bruke i salgsprosessen.
 • Kredittvurderingen vil ikke kunne starte før kjøper (låntaker) har levert sin del av søknaden og nødvendig dokumentasjon.

Les mer om eksportfinansiering

Skipsfinansiering innenlands

 • Finansiering av skip på over 100 bruttotonn som skal bygges ved et norsk verft for norsk reder og som skal brukes i Norge.
 • Kontrakter i forbindelse med større ombygginger (for skip over 1000 bruttotonn) kan også finansieres.
 • Lån fra Eksportkreditt Norge på opptil 80 % av verftskontrakten.
 • Løpetid på opptil 12 år
 • Alle utlån må være garantert av GIEK og/eller banker. Det betyr at garantistene utsteder garantier for å kompensere Eksportkreditt Norge for eventuelle tap som følge av at låntaker ikke er i stand til å betjene lånet.
 • Både leverandør/verft og kjøper/rederi kan søke om skipsfinansiering innenlands. Det er kun nødvendig at én av partene søker. Det er et vilkår at søknad om finansiering sendes til Eksportkreditt Norge før kontrakten signeres mellom partene.
 • Etter mottak av søknad vil en kunderådgiver fra Eksportkreditt Norge ta kontakt og sende en indikativ finansieringsskisse (outline of financing).

Les mer om skipsfinansiering