Hvordan lykkes med fremtidens eksportsatsing?

Status: Eksport – se konferansen her

Onsdag 19. august 2020 arrangerte NHO, Finans Norge og Eksportkreditt en konferanse om Norges fremtid som eksportland. Se konferansen i sin helhet her: