Eksportkreditt tilslutter seg internasjonalt klimainitiativ for shipping

Eksportkreditt Norge knytter seg til Poseidon Principles, et internasjonalt rammeverk som skal kartlegge avkarbonisering av shipping-industrien.

Eksportkreditt Norge er den første statlige finansieringsaktøren som knytter seg til Poseidon Principles. Formålet med Poseidon Principles er å måle karbonavtrykket i skipsfinansieringsporteføljer, og kan dermed bidra til at klimavurderinger blir en integrert del av utlånsbeslutninger.

– Et felles rammeverk for måling gir viktig kunnskap både for å sikre mer transparente porteføljer og bedre forståelse av klimarisiko, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

Internasjonalt initiativ

Poseidon Principles er utviklet av en rekke internasjonale shippingbanker, deriblant norske DNB, i tillegg til internasjonale industriaktører og akademiske institusjoner. Siden lanseringen i juni 2019 har en rekke ledende banker og finansieringsinstitusjoner knyttet seg til prinsippene.

– Det er viktig for oss, som en offentlig tilbyder av langsiktig lånefinansiering, å stå side ved side med andre ledende banker og finansieringsinstitusjoner i initiativer som jobber for å sikre rammeverk og metoder for å måle klimaavtrykk i utlånsporteføljer. Poseidon Principles er også et viktig forum for oss å delta i for å lære og videreutvikle kunnskap på området, sier Otto Søberg.

Store muligheter for grønn shipping

Eksportkreditt Norge tilbyr langsiktig finansiering til internasjonale kjøpere av norske kapitalvarer og tjenester. Shipping utgjør ved utgangen av tredje kvartal 2019 drøyt 70 prosent av Eksportkreditt Norges totale utlånsportefølje.

– Eksportkreditt Norges formål er å fremme norsk eksport på en bærekraftig og ansvarlig måte. Poseidon Principles omfatter ikke hele vår portefølje, men er et viktig første skritt for oss, sier Søberg.

I tillegg til Poseidon Principles følger Eksportkreditt flere internasjonale initiativ for å sikre bærekraft og samfunnsansvar, som OECDs Common Approaches, Ekvatorprinsippene og The Responsible Ship Recycling Standard (RSRS).

Kontakt oss:
Ellen B. Svaheim
Ellen B. Svaheim Head of Communication +47 482 24 093 +47 482 24 093

Publisert 09. des 2019