Tips og inspirasjon

Visste du at...
Norges største eksportmarkeder for varer i 2018 var Storbritannia, Tyskland, Nederland, Frankrike og Sverige?