25

Kundecaser fra annen industri

Her finner du informasjon om prosjekter innen annen industri som Eksportkreditt Norge har finansiert.

Visste du at...
Norges største eksportmarkeder for varer i 2018 var Storbritannia, Tyskland, Nederland, Frankrike og Sverige?