74

Kundecaser fra miljøteknologi

Her finner du informasjon om prosjekter innen miljøteknologi som Eksportkreditt Norge har finansiert.

Visste du at...
Norges største eksportmarkeder for varer i 2018 var Storbritannia, Tyskland, Nederland, Frankrike og Sverige?