Tips til eksport

Ønsker du å lykkes med eksport? Her finner du nyttige tips, råd og hjelp på veien ut i verden.

Visste du at...
Norges største eksportmarkeder for varer i 2016 var Storbritannia, Tyskland, Nederland, Frankrike og Sverige?