Tips til eksport

Ønsker du å lykkes med eksport? Her finner du nyttige tips, råd og hjelp på veien ut i verden.

Visste du at ...
... Norges største markeder for fastlandseksport* er Storbritannia, Sverige, Tyskland og Danmark? *alle varer utenom olje, gass, platformer og skip