Ny skipsfinansieringsordning: Vi tar nå imot søknader

Trenger du finansiering til ferje, fiskebåt, brønnbåt eller hurtigbåt?

Regjeringen foreslo i høst en helt ny låne- og garantiordning for kjøp av skip fra norske verft til bruk i Norge. Den nye skipsordningen omfatter finansiering av blant annet fiskebåter, ferjer, brønnbåter, hurtigbåter og nærskipsfartøy, også når fartøyene skal brukes i Norge.

I desember vedtok Stortinget å opprette den nye ordningen. Forvaltningen av finansieringsordningen legges til GIEK (som kan stille garanti) og Eksportkreditt Norge (som kan gi lån). Begge organisasjoner har lang og bred erfaring med finansiering av skip.

Fra og med 10. januar kunne GIEK gi garanti for finansering under den nye ordningen. Muligheten til å gi lån vil forvaltes av Eksportkreditt Norge, og på Regjeringen.no er det åpent for høringsinnspill til endringsforslag i loven og forskriften som regulerer vår virksomhet, med frist 7. februar 2018. Det tas sikte på at låneordningen vil være operativ første halvår 2018.

Mange henvendelser

Vi har allerede fått mange henvendelser om den nye ordningen, og tar nå også imot søknader. Eksportkreditt Norge vil under behandling av søknader måtte ta forbehold om at forslag til endringer i lov og forskrift trer i kraft i den form som fremkommer i høringen. Her vil kunde som søker om finansiering selv måtte ta risiko inntil endringer i lov og forskrift har trådt i kraft.

Har du spørsmål om den nye skipsordningen? Ønsker du å diskutere et konkret prosjekt med oss? Ta gjerne kontakt.

Den nye skipsordningen har en garantiramme på 10 milliarder kroner, og er i første omgang en treårig ordning. Den vil så bli evaluert.

Les mer:

Kontakt oss
Olav Einar Rygg
Olav Einar Rygg Head of Lending +47 995 85 074 +47 995 85 074

Publisert 17. jan 2018