Europeiske Investeringsbanken (EIB)

Den Europeiske Investeringsbanken er den eneste banken som eies av og som representerer interessene til EU-medlemsstatene. Banken samarbeider tett med andre EU-institusjoner for å implementere EUs politikk.