Felles brosjyre: Eksportkreditt Norge, GIEK, GIEK Kredittforsikring