GIEK Kredittforsikring

GIEK Kredittforsikring fremmer norsk næringsliv med særlig vekt på SMB og eksport, gjennom å tilby kundekredittforsikring til norske bedrifter.