Norad

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid som jobber for å sikre kvalitet i norsk bistand.