Norfund

Norfund investerer egenkapital og annen risikokapital, samt gir lån, til selskaper i utvalgte land og sektorer hvor næringslivet mangler tilstrekkelig kapital for å vokse og utvikle gode bedrifter. Sektorene som Norfund investerer i er ren energi, finansielle institusjoner og landbruk, i tillegg til små og mellomstore bedrifter gjennom spesialiserte investeringsfond.